Mi történik, ha épp nem vagy Sopronban?

A Telekom VOLT Fesztivál támogatásával videópályázatot hirdetünk, amiben arra kérünk, forgass arról, hogy mi történik veled, ha épp nem vagy Sopronban.

Nincs más dolgod, csak készíts egy rövid, legfeljebb 20 másodperces videót.
A videód lehet vicces, frappáns, sztorizós, bulizós. Lehet benne macska, barátnő, bringa, hárfa. Forgathatod nappal, vagy éjjel. Használhatsz kamerát vagy mobilt (de fekvő legyen az a felvétel!).
A pályázat végén mi is, és a közönség is választ kedvencet. A mi zsűrink a legszórakoztatóbb videót keresi, a közönség pedig a videó alatti szívecske nyomkodásával dönt.
A fődíjasok szuper ajándékkal lesznek gazdagabbak. A zsűri fődíjasa 1 db öt fesztiválra érvényes VIP bérletet kap, a közönségtől legtöbb szavazatot kapó videós pedig másodmagával VIP bérletet kap szállással a Telekom VOLT Fesztiválra 2015 július 1-2-3-4-re. Szavazni is érdemes, mert a szavazók között VIP belépőket sorsolunk!

Mielőtt feltöltenéd a videódat, olvasd el figyelmesen a pályázat Játék és adatkezelési szabályzatát!
Indavideó - „Mindeközben Sopronban” elnevezésű videópályázat

2015.06.16. – 2016.06.28.

 

Játék és adatkezelési szabályzat

 

1. A pályázat szervezője és támogatója

A pályázat szervezője:

Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.

Cégjegyzékszám: 01-10-045996

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék

 

A pályázat támogatója:

Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Hajógyári sziget Hrsz. 23796/58,

Cégjegyzékszám:  01-09-263756

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék

 

2. A játék időtartama

június 16. napjától 2015. június 28. napjáig.

 

3. A pályázatban résztvevő személyek

A pályázatban részt vehet bármely 18. életévét betöltött természetes személy, tekintet nélkül arra, hogy jelenleg már regisztrált felhasználó-e vagy sem az Inda-Labs Zrt. online rendszereiben. A pályázatban részt vevők Indavideó regisztrációval vehetnek részt a játékban, melyre a Szervező a pályázat során lehetőséget biztosít. A pályázatban részt vevők a megadott értesítési cím (Indapass) alapján kerülnek azonosításra. Az értesítési cím valódiságáért a pályázó felel. Jelen játékszabályzat kizárja a pályázatból a szervező Inda-Labs Zrt., az Index.hu Zrt., és a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. tulajdonosait, munkatársait és közeli hozzátartozóikat. A pályázatban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat, az Indapass valamint az Indavideó felhasználási feltételek minden rendelkezését.

 

4. A pályázat menete

A pályázók a pályázaton azon videókkal vehetnek részt, melyek:

 • 2015. június 14. után készültek,
 • hosszuk legfeljebb 20 másodperc,
 • a meghirdetett pályázat dedikált feltöltési oldalán – http://mindekozbensopronban.indavideo.hu keresztül kerültek feltöltésre.

 

A felöltött videók végére a Szervező minden esetben beilleszti Támogató 15 másodperces reklámfilmjét, mely így a pályázati videó része.

A pályázatban résztvevő személyek nem tölthetnek fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat, tehát a feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött bármilyen adat:

 • nem sértheti más szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit, jogait,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti szabályok megszegése esetén bármely feltöltött videó közlését indoklás nélkül megtagadja, és a felhasználót kizárja a pályázatból.


5. Zsűrizés, sorsolás, ajándékok

A feltöltött videókra bármely internet-felhasználó Facebook-, vagy Indapass azonosítója használatával szavazhat. Egy azonosítóval egy videóra legfeljebb egy szavazat adható.

A játék folyamán a zsűri

 • a legtöbb tíz közönségszavazatot kapott videó közül saját döntése alapján legjobbnak tartott videó készítőjét jutalmazza a zsűri fődíjával,
 • a legtöbb közönségszavazatot kapott videó készítőjét jutalmazza a közönségdíjjal,
 • a videókra szavazó felhasználók között ajándékokat sorsol.

Bármely pályázó csak egy díjat kaphat.

 

A zsűri tagjai:

A zsűri az Inda-Labs Zrt., az Index.hu Zrt, és a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. képviselőiből áll.

 

Díjak:

 

A zsűri fődíja:

 • 1 db VIP bérlet, amely a Telekom VOLT Fesztivál mellett a Mastercard Balaton Soundra, a Szigetre, a STRAND - Nagyon zene Fesztiválra és a B.my.Lake-re is érvényes.

 

A közönségdíj:

 • 2 személyes VIP bérlet szállással a Telekom VOLT Fesztiválra.

 

A szavazók között kisorsolásra kerül:

 • 5x1 db VIP napijegy a Telekom Volt Fesztiválra.


A véletlenszerű sorsolás menete:

 • A feltöltött videókra szavazó felhasználók közül véletlenszerűen kiválasztott 5 főt gépi sorsolással választjuk.
 • A sorsolás időpontja: 2015. június 29. 10:00 óra
 • A sorsolás helyszíne: az Inda-Labs Zrt. irodája (1033 Budapest, Flórián tér 1. )
6. Nyereményadó

A nyereményt terhelő adó vonzatát a magyar törvényeknek megfelelően a Támogató lerója, így a nyertest nem terheli nyereményből adódó fizetési kötelezettség, azonban viselnie kell a nyeremény átvételével kapcsolatos költségeket (pl. útiköltség, postaköltség).

 

7. Felhasználási jogok

A pályázatban részt vevő videók szerzői jog jogosultja - a pályázó - a jelen szabályzat elfogadásával és a videók feltöltésével egy időben felhasználási jogot biztosít az alábbiak szerint.

 • A pályázatban részt vevő videókkal kapcsolatban a részt vevő személy kijelenti és szavatolja, hogy azok szerzői, tulajdonjogi, használati jogi szempontból nem sértik harmadik fél érdekeit. A pályázatban részt vevő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött videókkal kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősség teljes egészében a pályázatban részt vevő személyt terheli. A pályázatban részt vevő szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a feltöltött videókkal kapcsolatban bármilyen átadott jog gyakorlását korlátozná vagy akadályozná. A pályázó köteles a pályázat szervezőjét teljes mértékben mentesíteni minden olyan költség, kiadás, vagy egyéb kár alól, amely a pályázat szervezőjénél azzal összefüggésben merült fel, hogy a pályázó által szolgáltatott anyagokkal kapcsolatban harmadik személy a pályázat szervezőjével szemben igényt támasztott. A pályázó köteles továbbá belépni minden olyan eljárásba, amely harmadik személy fenti jogcímen a pályázat szervezőjével szemben indított, köteles továbbá megtenni mindent annak érdekében, hogy a pályázat szervezője a kérdéses eljárásból elbocsátást nyerjen. A pályázónak kell összeghatár nélkül kártalanítania és megóvnia a pályázat szervezőjét keresetekkel, intézkedésekkel, károkkal, veszteségekkel, költségekkel és kiadásokkal szemben - beleértve, de nem korlátozódva az ügyvédi díjakra és költségekre -, amelyeket a pályázat szervezője vagy bármelyik alvállalkozója, vagy munkatársa visel egy harmadik fél szerzői jogdíjának vagy egyéb jogának tényleges, vagy állítólagos megsértése miatt a jelen megállapodásban foglaltakkal kapcsolatban.
 • A pályázatban részt vevő videókkal kapcsolatban a pályázó vállalja, hogy rendelkezik a videókon ábrázolt felismerhető személyek nyilvános megjelentetéshez való hozzájárulásával.
 • A pályázatban részt vevő videók többek közt esetenként megjelenhetnek az Indavideó (Inda-Labs Zrt.), és a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. promóciós kommunikációiban a pályázat kommunikációjának részeként. A pályázatban részt vevők tudomásul veszik, hogy a promóciós kommunikációban a pályázat szervezői nem kötelesek feltüntetni adott videó feltöltőjének személyes adatait.
 • A pályázatban bármilyen módon díjazott videókat a szervező Inda-Labs Zrt., valamint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. a pályázat során, illetve lezárását követően marketing célokra korlátozás nélkül felhasználhatják.
 • A pályázatban részt vevők kifejezetten, önkéntesen, díjmentesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező Inda-Labs Zrt., valamint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. a videókat a pályázathoz kapcsolódóan közzé tegye.


8.  A pályázat eredményeinek közzététele

A szervező és támogató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók nevét és a pályázatban részt vevő bármely videót a pályázattal kapcsolatos kommunikációban közöljék, különösen, de nem kizárólag az indavideo.hu-n és a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. internetes oldalán, Facebook-oldalán közzétett sajtóhírben, interjúban, a pályázattal kapcsolatos egyéb médiahírekben stb.

 

Nyertesek értesítése: A nyerteseket az Inda-Labs Zrt. 2015. június 29-én 17h-ig elektronikus úton értesíti.

 

Nyeremények átvétele: Az ajándékok átvételére 2015. június 30. és 2015. augusztus 19. között van lehetőség az Inda-Labs Zrt. 1033 Budapest, Flórián tér 1. szám alatti irodájában.

 

Át nem vett nyeremények: a 2015. augusztus 19-ig át nem vett nyeremények elvesznek.

 

A nyeremények készpénzre nem válthatók.


9. Adatvédelem

Az Inda-Labs Zrt. gondoskodik a pályázat során rendelkezésére bocsátott adatok biztonságáról, megfelelő technikai feltételek és eljárási szabályok alkalmazásával biztosítja a tudomására jutott adatok védelmét, hogy azok jogosulatlan felhasználására ne kerülhessen sor, illetve jogosulatlan harmadik személyek birtokába ne juthassanak.

Az Inda-Labs Zrt. adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 02645-0001


10. Felelősség

Nem tekinthető a pályázat lefolytatása szempontjából módosító körülménynek semmilyen olyan előre nem látható üzemviteli diszfunkció, melynek során olyan technikai vagy egyéb körülmény lép fel, amely pályázat menetét időszakosan befolyásolja, esetlegesen felfüggesztheti.

 • A Szervező nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.
 • Szervező mentesíti magát minden a pályázatban részt vevő videóval kapcsolatos a pályázat lezárulta és eredményhirdetés utáni különösen, de nem kizárólag a 7. Felhasználási jogok pontban felsorolt esetleges jogvitákkal kapcsolatosan, azokat egyértelműen a pályázóra hárítják.
Válassz felhasználónevet!

Ezen a néven jelennek majd meg a videóid és a kommentjeid.

Felhasználónév...:
Mehet
Felhasználódat regisztráltuk!
Felhasználódat regisztráltuk, szánj néhány percet a profilod Beállítására, amit a Beállítások menüpont alatt tudsz megtenni!