“Coca-Cola Testébresztő közönségszavazás” Játékszabályzat


1. A játék szervezője és lebonyolítója
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.
Cégjegyzékszám: 13-09-067506
(továbbiakban: Szervező)

Inda-Labs Zrt.
Székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-045996
(továbbiakban: Lebonyolító)

2. A játék időtartama
2016. október 10. 12:00 – 2016. október 21. 09:00

3. A játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet bármely, 18. életévét betöltött személy, tekintet nélkül arra, hogy jelenleg már regisztrált felhasználó e vagy sem a Lebonyolító online rendszereiben. A regisztrációra a játék során a Lebonyolító lehetőséget biztosít.
A játékban részt vevők a regisztráció során megadott e-mail cím alapján kerülnek azonosításra. Az adatok valódiságáért a játékos felel. Jelen játékszabályzat kizárja a pályázatból a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., a Next Wave Europe Kft., és az Inda-Labs Zrt. tulajdonosait, munkatársait és közeli hozzátartozóikat. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat minden rendelkezését.

4. A játék menete
A játékban a játékosok a Lebonyolító http://palyazat.indavideo.hu/browse/palyazat/475 internetes oldalán található 5 darab videóra szavazhatnak a játék időtartama alatt, az Indavideó “Tetszik” funkciójának használatával.
Egy felhasználó akár mind az öt videóra szavazhat, egyenként legfeljebb egyszer.
A sorsolásban való részvételhez legalább egy, a szavazás lezárásakor érvényes szavazat szükséges.
A sorsolásban részt vevők esélye 1:1, függetlenül attól, hány videóra szavaztak.

5. Nyeremények
10 db Testébresztő csomag, melyek tartalma: 1 db túrabot, 1 db törölköző, 1 db technikai póló, 1 db táska, és 1 db csuklópánt. Fődíj: 1 db futópad

6. A nyertes kiválasztása, értesítése
A nyerteseket az érvényes regisztrációval és legalább egy érvényes szavazattal rendelkező játékosok között gépi sorsolással választjuk ki.
A sorsolás időpontja: 2016. október 21. 12:00
A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító irodája (1033 Budapest, Flórián tér 1. )
A nyerteseket e-mailben a Lebonyolító értesíti a nyeremény átvételének módjáról és idejéről, legkésőbb 2016. október 24-én éjfélig.
A nyeremények átadása a Szervezővel egyeztetett módon történik. A sorsoláson a nyeremények tekintetében tartalék nyertesek kisorsolására nem kerül sor.

7. Nyereményadó
A nyereményt terhelő adó vonzatát a magyar törvényeknek megfelelően a Szervező lerója, így a nyertest nem terheli nyereményből adódó fizetési kötelezettség, azonban viselnie kell a nyeremény átvételével kapcsolatos költségeket (pl. útiköltség, postaköltség).

9. Adatkezelés és adatédelem
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni, a játékban való részvétellel megadott hozzájárulás alapján.
Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A résztvevőnek a továbbiakban bármikor joga van írásban (Inda-Labs Zrt. 1033 Budapest, Flórián tér 1.), e-mailben (jatek@blog.hu) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve kérheti adatai törlését postai úton írásban a következő címre küldött levélben: Inda-Labs Zrt. 1033 Budapest, Flórián tér 1. vagy e-mailben a jatek@blog.hu címen.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

A Lebonyolító gondoskodik a pályázat során rendelkezésére bocsátott adatok biztonságáról, megfelelő technikai feltételek és eljárási szabályok alkalmazásával biztosítja a tudomására jutott adatok védelmét, hogy azok jogosulatlan felhasználására ne kerülhessen sor, illetve jogosulatlan harmadik személyek birtokába ne juthassanak. Az Inda-Labs Zrt. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 02645-0001

10. Felelősség
Nem tekinthető a pályázat lefolytatása szempontjából módosító körülménynek semmilyen olyan előre nem látható üzemviteli diszfunkció, melynek során olyan technikai vagy egyéb körülmény lép fel, amely a játék menetét időszakosan befolyásolja, esetlegesen felfüggesztheti. A Lebonyolító nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

11. Játékszabályzat elfogadása
A nyereményjátékban való részvétellel a játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a fenti feltételeket. Kijelenti továbbá, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. A nyereményjátékban való részvétellel a játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező és a Lebonyolító a Játékszabályzatot bármikor egyoldalúan módosíthatja.

Válassz felhasználónevet!

Ezen a néven jelennek majd meg a videóid és a kommentjeid.

Felhasználónév...:
Mehet
Felhasználódat regisztráltuk!
Felhasználódat regisztráltuk, szánj néhány percet a profilod Beállítására, amit a Beállítások menüpont alatt tudsz megtenni!