<![CDATA[2018. 12. 21- 2018. 12. 23 Ferenczy- Budapest Kupa Erdedmenyhirdetes kepeibol kommentjei]]> hu ivfr8