<![CDATA[CsodaVerda 70 - Mauro (Honda Civic Type R - SportVerda) kommentjei]]> hu ivfr8