INDAVIDEÓ SZOLGÁLTATÁS – FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Bevezetés

Az Indavideó egy videómegosztó szolgáltatás. A szolgáltatás üzemeltetésének célja, hogy profi és amatőr felhasználók feltölthessék videóikat, és megmutathassák másoknak. Alkalmas továbbá események élő közvetítésére és egész estés filmek megtekintésére.

Az Indavideót a PORT.hu Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Lajos uta 48-66.; a továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti. A szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”) 2. § lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás. A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a felhasználók által feltöltött videó tartalmakat tárolja és azokat a nyilvánossághoz közvetíti.

A Szolgáltató a szolgáltatásba felkerülő tartalmakat kifejezetten nem ellenőrzi sem szerzői és szomszédos jogi, sem személyiségi jogi, sem egyéb tartalmi szempontból, azokat nem moderálja.

Az Indavideó felhasználójaként elfogadod az alábbi Felhasználási feltételeket.

Korhatár követelmények

Az indavideó szolgáltatást elsődlegesen 18 éven felüli személyek használhatják.

Ha egy felhasználó még nem töltötte be a 18. életévét, akkor a szolgáltatás használatához a szülő vagy más törvényes képviselő engedélyére van szükség.

Az Indavideó szolgáltatást 14 évnél idősebb nézőknek ajánljuk.

A feltöltött videók esetében a Szolgáltató nem végzi el azok korhatárbesorolását, mivel nem ismeri megbízhatóan a feltöltött videók tartalmát. Erre tekintettel gyerekeknek a videók felügyelet nélküli böngészését nem javasoljuk.

Tartalmi követelmények

A felhasználó felelős minden tartalomért, amit az Indavideó szolgáltatásba feltölt, legyen az videó, kísérő szöveg, leírás, címke, hozzászólás vagy bármi egyéb.

A feltöltött videó

 • nem lehet rasszista, nem szíthat faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket, nem tartalmazhat gyűlöletbeszédet;
 • nem irányulhat szélsőséges vallási nézetek terjesztésére;
 • nem sértheti nemzeti jelkép méltóságát, vagy vallási meggyőződést;
 • nem tartalmazhat rágalmazást;
 • nem irányulhat más becsületének vagy jó hírnevének megsértésére;
 • nem lehet kegyeletsértő;
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást;
 • nem buzdíthat erőszakos magatartásra;
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára;
 • nem sértheti más szerzői jogait;
 • nem tartalmazhat tiltott módon megszerzett adatokat vagy üzleti titkokat, illetve
 • egyéb módon sem ütközhet jogszabály rendelkezéseibe.

Az erotikus tartalmak feltöltése az indavideó szolgáltatásba tilos!

A felhasználónak a feltöltéskor jeleznie kell, ha a feltöltött videó kereskedelmi közleményt (reklám, támogatás, termékmegjelenítés) tartalmaz.

Amennyiben a feltöltött videó szerzői jogilag védett művet (pl. képet, zenét, filmet vagy ezek részletét) tartalmaz, a felhasználónak a feltöltéskor az adott mű tekintetében megfelelő felhasználási jogokkal, illetve a szerző vagy képviselője kifejezett engedélyével kell rendelkeznie.

Nem szükséges a szerző külön engedélye, ha a videóban a szerzői mű felhasználása nem lépi túl a szabad felhasználás körét. Így nem szükséges engedély a szerzői műből való idézéshez, valamint a mű kritika, ismertetés, humor, karikatúra, paródia vagy stílusutánzat céljából történő felhasználásához. (Erről bővebben lásd. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseit.)

A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. A szerzői mű szabad felhasználása során is meg kell jelölni a szerzőt és a forrást.

A Szolgáltató felhasználási jogai

A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a felhasználó feljogosítja az Indavideó szolgáltatás üzemeltetőjét, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, válogatásait stb.) különböző internetes oldalakon vagy a hagyományos elektronikus médiában megjelenítse.

Ha a feltöltött videó szerzői jogilag védett művet tartalmaz, akkor a felhasználó a videó feltöltésével a tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl a videóban elhelyezett szerzői mű tekintetében is határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt biztosít a Szolgáltatónak a mű tárolására, másolására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére.

Kereskedelmi közlemények

Reklámnak minősül minden olyan fizetett szöveges vizuális/auditív interaktív vagy nem interaktív tartalom, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) fogyasztására, vagy más módon történő igénybevételére ösztönöz, direkt vagy indirekt módon; avagy egy adott cég, cégcsoport, vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését célozza, továbbá cég/cégcsoport, vállalkozás, áru, árujelző imázsát, a róla alkotott képet kívánja kedvező irányban befolyásolni, illetve népszerűsíteni.

Termékmegjelenítés az olyan kereskedelmi közlemény, amely fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz.

Támogatás az olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt a felhasználó által létrehozott videó finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit.

A feltöltött videó csak olyan kereskedelmi közleményt tartalmazhat, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak.

A szolgáltatásba feltöltött videóban megjelenő kereskedelmi közlemény

 • közvetlenül nem szólíthat fel kiskorúakat valamely áru megvásárlására vagy bérbevételére, illetve szolgáltatás igénybevételére, illetve arra, hogy rábeszéljék szüleiket vagy másokat a reklámozott áru megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére,
 • nem használhatja ki a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik és más személyek iránti bizalmát, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságát és hiszékenységét,
 • indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút veszélyes helyzetekben,
 • nem fejezhet ki vallási, lelkiismereti, illetőleg világnézeti meggyőződést,
 • nem ábrázolhat alkoholt fogyasztó kiskorút,
 • nem ösztönözhet alkohol tartalmú italok mértéktelen fogyasztására, nem ábrázolhatja a túlzott alkoholfogyasztást pozitív, az alkoholfogyasztástól való tartózkodást negatív megvilágításban; kiemelkedő fizikai teljesítményt vagy járművezetést nem mutathat be alkoholtartalmú italok fogyasztásának hatásaként, illetve nem kelthet olyan benyomást, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerekhez, vagy az ilyen italok fogyasztásának serkentő, nyugtató vagy bármilyen jótékony egészségügyi hatása van, vagy az a személyes problémák megoldásának egyik eszközét jelenti,
 • nem kelthet olyan benyomást, hogy az alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztása esetén a túlzott alkoholfogyasztás elkerülhető, illetve, hogy a magas alkoholtartalom az ital pozitív tulajdonsága.

A videó nem tartalmazhatja az alábbi termékek, szolgáltatások reklámját, valamint nem tartalmazhat az alábbi termékekre vonatkozó termékmegjelenítést:

 • cigaretta és egyéb dohánytermék, elektronikus cigaretta és utántöltő flakon;
 • fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz;
 • külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, állatviadal;
 • emberi szerv, szövet bármilyen célú felhasználása;
 • terhességmegszakítás, arra alkalmas eszköz, vagy terhességmegszakítást végző intézmény;
 • olyan gyógyszer, illetve gyógyászati termék, eljárás, amely kizárólag orvosi rendelvényre vehető igénybe,
 • a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül nyújtott szerencsejáték-szolgáltatás,
 • egyéb, jogszabály alapján nem reklámozható termék.

Nem lehet a szolgáltatásba feltöltött videó támogatója

 • párt, politikai mozgalom, és a támogató megnevezésében vagy feltüntetett nevében párt vagy politikai mozgalom neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet;
 • olyan vállalkozás, amelynek elsődleges tevékenysége cigaretta, egyéb dohánytermék, elektronikus cigaretta, utántöltő flakon gyártása vagy értékesítése,
 • a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szerencsejáték-szervezői tevékenységet végző vállalkozás,
 • olyan vállalkozás, amely - főtevékenysége szerint - jogszabály alapján nem reklámozható terméket állít elő, illetőleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt, e terméke, illetve szolgáltatása megjelenítésével, népszerűsítésével médiaszolgáltatást vagy műsorszámot nem támogathat.

A kereskedelmi közleményt jól látható módon el kell különíteni!

Amennyiben a szolgáltatásba feltöltött videó kereskedelmi közleményt tartalmaz, ezt a feltöltéskor jelezni kell!

Ha a feltöltött videó termékmegjelenítést tartalmaz, erre vonatkozó figyelmeztetést kell elhelyezni a videó elején és végén egyaránt. A videóban elhelyezett termékmegjelenítés nem hívhat fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére, és nem adhat a műsor tartalmából egyébként nem következő, indokolatlan hangsúlyt a megjelenített terméknek.

A feltöltött videóban elhelyezett kereskedelmi közlemények tekintetében a videót feltöltő felhasználó minősül a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény szerinti reklámközzétevőnek.

Képmás és hangfelvétel a feltöltött videóban

Képmás vagy hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához az érintett személy kifejezett hozzájárulása szükséges. Ez alól kivételt képez tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel.

Megfelelő hozzájárulás hiányában a szolgáltatásba nem lehet feltölteni olyan videót, amely képmást vagy hangfelvételt tartalmaz!

Személyes adatok a feltöltött videókban, adatvédelem

A személyes adat kezelése csak a GDPR-ban nevesített jogalap fennállása esetén, előre rögzített célból és feltételek mellett lehetséges. Személyes adat bármilyen olyan adat lehet, amely akár közvetlenül, akár közvetett módon összekapcsolható egy természetes személlyel. Személyes adat lehet pl. a lakcím vagy a rendszám is, így ezen adatok is csak az érintett személy megfelelő (írásos vagy hangfelvétellel igazolható) hozzájárulása esetén jeleníthetők meg. Megfelelő hozzájárulás hiányában a szolgáltatásba nem lehet feltölteni olyan videót, amely személyes adatot tartalmaz!

A Szolgáltató tartózkodik a Felhasználó által szolgáltatott vagy létrehozott, a Szolgáltató által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során keletkezett, személyes adatoktól eltérő bármely tartalom felhasználásától, kivéve, ha az ilyen tartalom

 1. a, a Szolgáltató által szolgáltatott digitális tartalommal vagy nyújtott digitális szolgáltatással összefüggésben nem használható,
 2. b, kizárólag a Felhasználónak a Szolgáltató által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás felhasználása során végzett tevékenységére vonatkozik,
 3. c, a Szolgáltató által más adatokkal összevonásra került, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne azt szétválasztani, vagy
 4. d, a Felhasználó által más személyekkel közösen került előállításra, és azt más fogyasztók továbbra is használhatják.

Panaszbejelentés

Bárki jelezheti a Szolgáltató felé, ha valamely, az Indavideo szolgáltatásban elérhető tartalom álláspontja szerint jogsértő, vagy sérti harmadik személy jogait, ideértve a szerzői jogokat is. A bejelentést a hello@indavideo.hu e-mail címre kell elküldeni, és abban meg kell jelölni minimálisan a panasszal érintett videó címét, elérhetőségét (linkjét), a sérelmesnek talált tartalmat, és röviden le kell írni a panasz indokát.

A panaszt a Szolgáltató a nyilvánvalóan alaptalan esetek kivételével érdemben nem vizsgálja, hanem a panasszal érintett tartalmat az értesítés kézhezvételét követő 12 órán belül elérhetetlenné teszi, és erről a panasszal érintett videót feltöltő felhasználót 3 munkanapon belül értesíti.

Amennyiben a panasszal érintett videót feltöltő felhasználó az értesítést követő 8 napon belül írásban indoklással ellátott kifogást tesz és jelzi, hogy az eltávolítási kérelem nem volt megalapozott (mert pl. az általa feltöltött videóban szereplő szerzői mű felhasználására a feltöltő jogosult volt), a Szolgáltató a feltöltőtől kérheti a jogszerűség igazolását. Amennyiben utóbb kiderül, hogy a panasz nem volt megalapozott, a Szolgáltató a hozzáférést helyreállítja, és erről mind a feltöltőt, mind a panaszost értesíti.

Felelősség

A felhasználó felel jelszavának biztonságban tartásáért.

A felhasználó teljes felelősséggel tartozik az általa a szolgáltatásba feltöltött videó tekintetében, mint a Szolgáltató, mind harmadik személyek felé.

A videókban elhelyezett kereskedelmi közlemények tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, e tekintetben minden felelősséget kizár.

A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a szolgáltatás használata során a bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli felelősség.

A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a szolgáltatás használata során képmást, hangfelvételt vagy személyes adatot tartalmazó videót tölt fel, úgy rendelkezik az érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló, előzetes, kifejezett hozzájárulásával,

Szankciók

Amennyiben egy felhasználó több alkalommal, ismétlődően vagy súlyosan megsérti a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseit, a Szolgáltató a felhasználót függesztheti vagy a szolgáltatásból kitilthatja. Erről a Szolgáltató esetileg dönt, és a döntésről a felhasználót értesíti.

Jogorvoslat

A szolgáltatással kapcsolatos jogorvoslati igényekkel a felhasználó a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához fordulhat. Címe: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25, levelezési cím: 1525. Pf. 75.

Budapest, 2022. május 27.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Milyen videókat tölthetek fel?

Tartalmi szempontból

 • Mindenekelőtt olyat, ami a tiéd. Bármit, aminek a jogaival rendelkezel, vagy te magad csináltad, vagy amiről tudod, hogy szabad felhasználású, és senkinek sem sérted semmilyen jogát a publikálásával.

 • Nem vagyok jogász, feltölthetek egy Bódi Sylvi videót az RTL-ről?

Nem. Ha tudod valamiről, hogy nem a tiéd, ne töltsd fel. Ha nem tudod, hogy a tiéd-e, akkor se töltsd fel, vagy ígérd meg magadnak, hogy nem fogsz szomorkodni, ha a jogtulajdonos leszedeti velünk.

 • Feltölthetek saját készítésű kutyás videókat az aranyos orosz fekete terrieremről?

Igen.

 • Megváltoztathatjátok-e a videómat?

A videót magát nem, de - abban az esetben, ha kiemeljük címlapra, hírlevélbe vagy egyéb ajánlófelületre - a címét, leírását és címkéit átszerkeszthetjük.

Technikai szempontból

 • Milyen fájlt tölthetek fel?

Az Indavideó rendszere minden gyakori videóformátumot befogad, különös tekintettel az mp4, mov, avi, wmv, flv, mpg fájlokra. De mivel ez egy gyorsan fejlődő terület, ingatag szabványokkal, így megeshet, hogy van, amivel nem boldogulunk. Ekkor arra kérünk, hogy konvertáld át a filmed a leggyakoribb mp4 formátumra, és töltsd fel úgy. Erre vannak pompás ingyenes eszközök PC-re és Mac-re egyaránt, mi például szeretjük az MPEG Streamclip-et.

 • HD-t tudtok-e?

Tudunk. Az átlagos felhasználóink 1280 x 720-as, azaz HD-ready filmeket tölthetnek fel, maximum 500 MB méretben. A profi felhasználóinktól is 1280 x 720-as HD-ready videók jöhetnek, de akár terjedelmi korlát nélkül is. Ennél nagyobb felbontással dolgozni egyelőre nem praktikus, rém nehézkes, és az átlagos nettel rendelkező nézőknél a letöltődéskor is lehet gond, hiába vagyunk mi gyorsak szerveroldalon.

 • Profi felhasználók? Az meg mi?

Olyan felhasználó, aki a feltöltőoldalon jelzi, hogy Pro státuszt kér, és megkapja. Ennek feltétele, hogy az illető kizárólag saját készítésű, jó minőségű tartalmat hozzon, azt viszont rendszeresen. A pro felhasználók videóit gyakrabban és erősebb felületeken népszerűsítjük. Ennek egy speciális esete, ha valaki film beszállítónk akar lenni. Ennek a lehetőségeiről a film.indavideo.hu feltételei közt írunk részletesen. Gyere, jó lesz.

 • Miért használjam pont az Indavideót?

Mert azt akarod, hogy a videóid sok magyar lássa. Az Indavideó az egyik leglátogatottabb magyar videómegosztó. Ráadásul a tartalmunk java rendszeresen megjelenik az Indexen és társlapjain, így sok nézőre számíthatsz, akikről statisztikát is kapsz.

 • Mi nekem a jó a sok nézőben?

Lehet, hogy semmi. Ha azonban nem az asztalfióknak alkotod a remekműveket, akkor nézőkre van szükséged. Tőlük kapsz visszajelzést, inspirációt, ők segítenek fejlődni, ők viszik tovább a híred a nagyvilágban, ahogy szétblogolnak, kitwittelnek és lájkolnak. Vagy van egy blogod, amihez videókat készítesz. Ha a posztjaidat sokan látják, annak örülsz. Ugyanígy nyilván örülsz annak is, hogy a jó videóidat megfuttatjuk mindenféle ajánlófelületeinken, így a tartalmad olyanokhoz is eljut, akik korábban talán nem is hallottak az oldaladról. És igen, belinkelheted a blogod akkor is, ha nem nálunk van, a rendszerünk teljesen nyitott.

– Jól értem, használhatom az Indavideót arra, hogy jó videókkal áttételesen reklámozzam a saját oldalam?

– Igen.

 • Még kérdezni ér?

Ezek a felhasználási feltételek, a működéssel kapcsolatos további válaszokat a Segítségben találod.

 • Kommentálni lehet-e?

Ha van Indapassod, tudsz hozzászólást írni a videókhoz. Arra kérünk, hogy a kommentjeid legyenek kedvesek és konstruktívak. Ne írj olyasmit, amit a saját videód alatt nem szívesen látnál. Ne káromkodj, udvariatlankodj és ne szpemmelj. A szpemmelőket sokan a pokolba kívánják, és a pokol majdnem biztosan nagyon rossz hely. A hozzászólásokat a videó készítője és az adminisztrátorok is törölhetik, minden különösebb magyarázat nélkül. Akkor is, ha szerinted te voltál jobb fej.

 • Nem működik ez a vacak!

Törekszünk a megbízható működésre, de minden jószándék és technikai kiválóság ellenére időnként beleborulhat az energiaital a tápegységbe. Ráadásul az interneten egy csomó galiba támadhat úgy is, hogy nem mi szúrjuk el. Az esetleges működési zavarokért és az ezekből levezethető károkért nem vállalunk felelősséget.

 • Letörlődött egy videóm

A legvalószínűbb, hogy a videód sértette a felhasználási feltételek valamelyik tartalmi irányelvét. Ha azt látod a hűlt helyén, hogy az eltávolításának ez az oka, akkor helyben is vagy. Ha hibáztunk, benéztünk valamit, írj nekünk a hello@indavideo.hu-ra, és ne felejts el linket küldeni, hogy tudjuk, miről van szó. Ha a film egyszerűen csak eltűnt, minden magyarázat nélkül, akkor technikai malőr történhetett. Ez nagyon valószínűtlen, de az elvi lehetőségét nem tudjuk kizárni, és ilyenkor az együttérzésen túl sajnos nem tudunk kárpótolni.

 • Mindenem törlődött!

Ez úgyszólván lehetetlen, hacsak nem szegted meg következetesen a felhasználási feltételeinket. Ha ezt tetted, nincs okod csodálkozni. Ha ártatlannak érzed magad, írj nekünk. Jogorvoslattal nem szolgálhatunk, szolgáltatóként fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármilyen felhasználói tartalmat töröljünk, és kizárunk minden ezzel kapcsolatos felelősséget.

 • Kínos helyzetben látom magam egy videón, kit pereljek be?

Aki előtt kínosan viselkedtél, és ezt felvette. Mi nem ismerünk, nem tudjuk, hogy neked mi a kínos, és nem is tudjuk ellenőrizni a feltöltött videókat. Egyetlen dolgot tehetünk: ha hitelt érdemlően igazolod, hogy jogsérelmet okoz neked egy nálunk futó videó, akkor leszedjük. Ezen túlmenően semmilyen felelősséget nem vállalunk. Olyan vagyunk, mint a papírgyár az újsághoz képest, mi nem a tartalmat készítjük, csak a felületet adjuk.

 • Hírlevelet küldtök-e?

Hetente legfeljebb egy alkalommal a regisztrált felhasználók hírlevelet kaphatnak a legklasszabb videóinkról és a szolgáltatás technikai vagy formai újdonságairól. E hírlevelek alkalmanként legfeljebb egy darab hirdetést is tartalmazhatnak. Törekszünk arra, hogy hírlevelet kapni öröm legyen (hiszen tudjuk, melyik bugyorban végzik a szpemmelők), de ha te utálod, simán leiratkozhatsz bármikor, és ettől még teljes jogú felhasználónk maradhatsz.

 • Ennyi?

Az Indavideó általános felhasználási feltételei vonatkoznak az loopR és Film szolgáltatására is, de az azokra érvényes speciális feltételeket az adott szolgáltatás oldalain találhatod meg.

 • Örök érvényű-e ez a dokumentum?

Télre tavasz jő, nyárra ősz, a mi felhasználási feltételeink is változhatnak. Ha elbizonytalanodnál, vagy tartasz tőle, hogy valami máshogy lett, minden lap alján mindig megtalálod a friss változatot.

A MOZGÓKÉP MENŐ. JÓ SZÓRAKOZÁST!